Ur förordet på "Svea Hunds limerickar" av
Hans Alfredsson snor jag följande förklaring
på vad en limerick är:


"Vad är en limerick? Det är en liten vers på fem rader,
jamber och anapester, tre fötter i de två första och den
sista raden och två i rad tre och fyra, rimmade aabba, på
så sätt att om a-raderna har kvinnliga, så ska b-raderna
ha manliga rim och vice versa. Om nu denna beskrivning
säger er något... Vidare är det brukligt (men inte absolut
nödvändigt) i moderna limerickar att första radens rimord
är ett ortsnamn eller möjligen ett personnamn. Limericken
bör också vara så konstruerad att en känsla av en poäng
uppnås i sista raden."

....


De limerickförfattare vars verk ni hittar på den här sidan,
struntar allt som oftast i ortsnamnsregeln, men lyckas ändå
i de allra flesta fall få fram riktigt högkvalitativa, och
kanske framförallt roliga alster. Ofta om varandra
dessutom. Jag har valt att lägga upp limerickarna i
en ungefärlig kronologisk ordning från det de är skapade,
och att dela upp dem efter vardera författare. Jag har
också samlat ihop de snuskigare varianterna för sig,
om man är intresserad av dem, samt de som av purister
anses vara "äkta" limerickar för sig, i varsin samling.

Å visst ja - författarna är följande filurer:
Ellinor - En sexgalen dam uti Stockholm
Jenny - En knäskadad brutta från Blacka
Mats - En toktattad make till Ello
Per Norman - En avlång drasut från Norrköping

Så - in på själva limericksidorna nu, och mycket nöje!


/Per Norman 2004-11-01