Inget homosexande tack!
Sänt i Nyheterna kl 19:00 den 21:a maj 2008

Detta är det första reportage vi levererar till 19-nyheterna på kvällen. Det är ganska likt det reportage om nöjeslivet i Belgrad som gick på morgonen denna dag, men här har vi lagt till en lite seriösare vinkel där vi berättar om brevet som gick ut till alla journalister där vi ombads vare sig prata om politik eller visa vår kärlek öppet om det var så att vi skulle råka vara homosexuella.

Foto/Redigering: Per Norman
Copyright TV4 2008


<<index>>